białyecrubeżjasny szaryciemny szaryczarnybłękitturkuschabergranatjasny różfuksjafioletbordoczerwonypomarańczżółtylimonkazielonymiętazłotysrebrny

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego AlliSu


1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie dostępnym pod adresem www.allisu.pl.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte regulaminie. 
Regulamin prezentowany jest zawsze na stronie www.allisu.pl

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.allisu.pl jest: firma AlliSu prowadzona przez: Alicja Sularz zamieszkała pod adresem: ul. Białobrzeska 19 m. 28, 02-364 Warszawa.
NIP 951-200-33-31 REGON 365136308

3. Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy, oferuje sprzedaż towarów dostępnych od reki lub wykonywanych na indywidualne zamówienie. 
Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin. 
Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem 511 271 337 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej info@allisu.pl.


I Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego www.allisu.pl.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu www.allisu.pl.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.allisu.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie , zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez niego towarów za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz kosztów dostawy


II OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sklep www.allisu.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 
2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.
3. Wszystkie ceny podane na stronie www.allisu.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
4. Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia, oraz przedmioty wykonywane na indywidualne zamówienie, po uprzednim uzgodnieniu szczegółów.
5. Zamówienia złożone przez Konsumentów realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia.
6. Na prośbę, Sklep może wysłać produkt za granicę.
7. Realizacja zamówienia możliwa jest tylko i wyłącznie po wpłacie na konto, Usługodawca nie realizuje przesyłek za pobraniem.
8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia


III REJESTRACJA KONTA W WITRYNIE

1. Rejestracja konta przez użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym w Witrynie następujących informacji: imienia i nazwiska, adresu email oraz hasła.
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez użytkownika za pośrednictwem Witryny, w tym składanie zamówień w Sklepie. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu adresu email oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.


IV ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka. Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Klient wybiera przycisk ”PRZEJDŹ DO KASY” i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu dostawy oraz sposobu płatności. Klient kończy składać Zamówienie z chwilą wciśnięcia przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, które następnie jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.
3. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w koszyku, jak i danych adresu do wysyłki.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia w którym prawidłowo wprowadzi dane kontaktowe w tym adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość mailową z podsumowaniem zamówienia i danymi do przelewu.
6. Sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.
7. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
8. Na prośbę Klienta Sklep może wystawić rachunek.
9. Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad. 
10. Usługodawca prowadzi również sprzedaż towarów z drobnymi wadami, w takim jednak przypadku informacja o wadzie i jej opis zawarte są każdorazowo w opisie takiego towaru.


V REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

1. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.
Realizacja Zamówienia odbywa się:
A. w przypadku zakupu przedmiotów w których w opisie jest wymienione, iż przedmiot jest dostępny od ręki - w ciągu 2-3 dni roboczych od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy,
B. w przypadku zakupu przedmiotów w których w opisie jest wymienione, iż przedmiot jest wykonywany na zamówienie - w ciągu 2-3 tygodni od zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy. Czas ten może ulec wydłużeniu w przypadku braku odpowiednich materiałów do wykonania zakupionych przedmiotów, lub w przypadku innych zdarzeń losowych tj. np. choroby. 
2. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem info@www.allisu.pl przed otrzymaniem wiadomości o realizacji zamówienia, jeśli przedmioty będą gotowe, nie ma możliwości zmian kolorów i tkanin, oraz rozmiaru.
3. Jeśli w magazynie Sklepu zabraknie produktu lub tkanin z których uszyte są produkty objęte Zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Klienta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.
4. W przypadku, gdy, Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Klienta.
5. Jeśli w sytuacji opisanej wyżej zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
6. Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
7. Indywidualne zamówienia przedmiotów z działu Przypinki Magnesy oraz Biżuteria z grafiką będą realizowane od kwoty 50 zł.


VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia, z wyjątkiem przedmiotów które wykonane są na specjalne zamówienie (np. sutasz, metryczki, plakaty, torby, przypinki, magnesy i inne rzeczy ze Sklepu).
1. Jeśli zwracany produkt nie posiada żadnych wad, a klient zwraca go bez podania przyczyny, klient ponosi koszty wysyłki przedmiotu do Usługodawcy.
2. Jeśli produkt zwracany jest drogą reklamacji, ma wady o których nie było mowy w opisie, lub ich wymiar nie zgadza się z podanym w zamówieniu (różnica w wymiarach dotyczy dużej rozbieżności a nie szczegółu niemającego wpływu na użytkowanie), Sklep zwraca koszty wysyłki przedmiotu.
W obu przypadkach towar nie może nosić śladów użytkowania.
3. Przedmioty z działu Przypinki Magnesy oraz Biżuteria z grafiką są wykonane metodą decoupage, polegającą na wielokrotnym lakierowaniu przedmiotów. Dokładam wszelkich starań, by produkty były estetycznie wykonane, jednak jest to rękodzieło, dlatego zdarzają się drobne niedociągnięcia (np. maleńkie zadziorki z tyłu lub boku pracy), których ciężko uniknąć przy tak niskich cenach ww. produktów. Jednocześnie informuję, że małe defekty, niemające wpływu na użytkowanie, nie będą podlegały reklamacji. 


VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dla celów realizacji umowy zastosowanie ma prawo polskie.